Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/11/30 Dù Cho Mai Về Sau 15,270,744 10
2023/05/14 Dù Cho Mai Về Sau - Acoustic Version 7,950,692 67
2023/05/06 Yêu Người Có Ước Mơ 7,285,994 13
2021/06/14 Đường Tôi Chở Em Về 7,226,043 14
2023/10/29 Em Không Khóc 5,602,622 107
2021/07/23 * Đường Tôi Chở Em Về - Lofi 1,489,136 62
2021/04/30 Dù Cho Mai Về Sau (Acoustic Version) 1,382,777 59
2021/07/17 Đường Tôi Chở Em Về (Cukak Remix) 352,262 59
2021/07/05 * Đường Tôi Chở Em Về - Remix 144,888 96
2021/08/23 Dại 27,945 135