Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/05/14 Chuyện Đôi Ta 25,935,933 3
2023/11/26 Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau 18,665,187 17
2021/03/01 Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập Nhau 4,794,728 5
2022/07/18 Mặt Trời Khóc 217,186 98
2020/08/21 Chẳng Biết Điều Gì 44,886 162
2019/04/23 Chỉ Là Số Hai 9,941 175
2018/03/17 * Bài Ka Tuổi Trẻ 1,281 197