Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/08/10 Có Ai Thương Em Như Anh 13,355,333 20
2023/05/25 * Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới 4,358,920 114
2020/02/25 Ngày Tận Thế 3,439,536 15
2021/12/17 Em Đã Có Người Mới 1,376,434 14
2022/10/23 906090 213,068 86
2021/12/17 Mình Yêu Đến Đây Thôi 100,893 80
2022/11/04 Nếu Anh Là Em 61,689 161
2022/07/01 1 Cọng Tóc Mai 57,729 107
2021/12/18 Trên Chuyến Xe Lên Đà Lạt Chiều Nay 41,212 150
2019/01/26 KAHEDA 23,420 138
2018/03/24 Vũ Điệu Cồng Chiêng 16,372 114
2022/01/31 Đón Xuân 11,971 96
2018/03/22 Em Không Là Duy Nhất 9,154 178
2018/03/16 7,033 146
2021/12/17 Từ Những Thói Quen 6,200 144
2020/08/07 Nơi Em Là Bình Yên 6,018 185
2019/02/04 Ngay Tet Viet Nam 2,418 77