Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/12/07 * 2AM 9,446,122 18
2023/10/15 Mượn Rượu Tỏ Tình 8,312,371 1
2023/09/10 Ngõ Chạm 3,570,055 41
2023/06/23 * We Go Hard 1,837,218 64
2023/09/11 * Miễn Chê 243,173 134
2020/10/23 Mê Ly 165,051 64
2023/01/21 Về Nhà Ăn Tết 60,119 153
2021/05/13 Mẩy Thật Mẩy 45,855 161
2019/08/06 Ơ Sao Bé Không Lắc 36,187 131
2019/07/09 Người Tình Nhỏ Bé 14,509 169