Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2020/12/03 Chuyện Rằng 20,569,669 5
2023/01/18 tiny love 17,435,919 3
2022/11/09 Chết Trong Em 10,307,483 4
2023/04/23 Mot Dem Say (X) 3,215,858 71
2020/12/03 Tình Yêu Xanh Lá (juju) 2,234,767 17
2021/01/26 Nghe Em 1,894,989 108
2021/04/30 Thanh 262,704 54
2021/01/20 Mai Mình Xa 118,900 200
2022/11/18 Thay Doi 73,205 155
2023/10/01 Thắc Mắc? 27,722 186
2019/03/04 Một Đêm Say 24,952 56