Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/03/03 Chìm Sâu 28,518,270 1
2023/03/23 Anh Đã Ổn Hơn 17,193,005 3
2022/09/26 Tại Vì Sao 14,867,334 3
2023/03/03 Chỉ Một Đêm Nữa Thôi 11,764,307 9
2023/03/03 Thôi Em Đừng Đi 10,910,091 8
2023/10/22 * Tay To 8,189,859 58
2023/12/03 * XTC (Xích Thêm Chút) - Remix 6,936,733 87
2023/10/13 * Đánh Đổi (ft. RPT MCK) 4,443,884 7
2020/11/12 * Va Vào Giai Điệu Này 3,885,639 2
2020/11/20 * Dân Chơi Xóm 3,366,128 3
2023/12/07 * Querry 2,083,294 34
2023/03/03 Badtrip 1,807,153 25
2020/10/29 * Giàu Vì Bạn, Sang Vì Vợ 1,450,966 7
2023/03/03 Ai Mới Là Kẻ Xấu Xa 1,245,668 29
2023/03/03 Show Me Love 1,113,252 34
2023/03/03 Va Vào Giai Điệu Này 1,110,380 50
2023/03/03 Suit & Tie 1,002,421 47
2023/03/03 Tối Nay Ta Đi Đâu Nhờ 760,342 55
2021/11/05 * iceman 713,714 121
2023/03/03 Thờ Er 706,099 75
2023/03/03 Cuốn Cho Anh Một Điếu Nữa Đi 512,156 90
2020/10/27 * M.A.Y 364,307 53
2023/12/03 * Thủ Đô Cypher (RPT Phongkhin Remix) 359,886 147
2023/03/03 50/50 155,088 104
2021/07/14 Đìu Anh Luôn Giữ Kín Trong Tym 111,082 109
2023/03/03 00 106,967 123
2023/03/03 99 96,261 142
2022/01/31 * Tết Real Khum? 72,477 156
2020/11/20 * Anh Vẫn OK 52,567 183