Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/12/02 * An Thần 15,748,930 2
2023/05/05 Xin Lỗi 6,689,870 5
2023/06/27 Trước Khi Em Tồn Tại 5,081,408 22
2023/01/15 Hình Trái Tim 319,644 92
2023/07/21 * Tiếp Đất 218,773 93
2023/05/04 Limo 111,217 115
2023/05/04 Phải Lòng 99,415 114
2023/05/01 Sober Song 96,122 103
2023/05/03 Mất Thời Gian 77,983 138
2023/05/04 Save it for your boyfriends 49,538 165
2023/05/01 Tinkerbell 48,659 172
2023/07/16 * Trước Khi Em Tồn Tại - Lofi vers Cheris 24,761 154