Home
SPOTIFY

peak date title streams ma
2024/01/06 Lyam 1,727,739 38
2021/04/01 Megalomania 1,281,095 25
2023/09/04 * JOUJ MIZAN 999,096 15
2023/02/22 Ouroboros 925,493 101
2022/01/17 ORCA 763,324 30
2022/11/14 Sociopath 691,068 23
2023/11/30 ZANDA 640,595 29
2021/12/17 MCHRDOUL 535,459 26
2023/02/23 CAGE 420,538 7
2024/01/05 LUCIFER 210,595 78
2022/02/02 Aktion T4 187,320 104
2023/02/23 TIKI TAKA 178,867 8
2023/02/22 DROP 177,416 9
2023/02/22 RED PILL 170,435 12
2024/01/05 ROULETTE RUSSE 159,950 69
2020/12/05 Fornax A 132,822 95
2024/01/01 Tiki-Taka 118,459 173
2024/01/05 MONOLOGUE 62,535 100
2023/02/22 INTRO 52,983 81
2024/01/05 DISSTRACK 31,332 131
2021/09/30 NECROPHILIA 27,974 162
2023/04/19 Nostalgia III 16,437 145
2021/10/21 PAUSE NECHROPHILIA 12,931 179
2024/03/13 Flashback 9,552 125
2023/11/27 HABITUS 7,089 139
2021/10/21 Sadou 1,649 193