Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/07/21 * Em iu 5,006,363 18
2023/07/14 * Nhạc Anh 1,240,932 55
2023/10/15 Vinflow 1,238,652 143
2023/11/02 Nhạc Trap Căng Nhất 2023 840,830 116
2022/12/24 CẦN GÌ NÓI IU 132,754 145
2022/12/16 * Mưa Cứ Rơi 111,319 163
2021/07/23 Youngz 30,489 149
2020/11/12 Hot 26,572 176
2023/08/07 * Tốt Gỗ Hay Tốt Nước Sơn 13,421 177
2021/11/22 All These Feelings - No One mastered 5,458 157