Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/10/31 LẦN CUỐI (Đi Bên em Xót Xa Người Ơi) 8,823,446 5
2023/11/30 Cho Tôi Lang Thang 7,366,855 35
2023/08/31 Đá tan 2,736,976 55
2022/12/09 Thấy Chưa 2,400,861 43
2023/09/24 để quên 1,686,897 33
2018/03/29 Em Dạo Này 408,379 25
2021/12/20 Em Trang Trí 312,626 69
2019/10/12 Chuyển KÊNH (Sản Phẩm Này Không Phải Là Thuốc) 246,460 27
2022/03/31 Mấy Khi 221,335 61
2019/10/12 EM CÓ CHẮC Không (?) (Bài Ca Rebound) 119,771 35
2019/10/12 GIẢ VỜ 119,553 33
2021/06/05 Đốt 109,706 65
2022/12/09 Bạn thỏ tivi nhỏ 108,126 106
2022/12/09 Điểm Đến Cuối Cùng 104,223 98
2022/12/09 Mất Tích 89,390 118
2019/10/12 HẾT THỜI 89,102 48
2022/12/09 Em Trong Đầu 86,781 133
2019/10/08 Lần Cuối 83,174 13
2019/10/12 NỨT (Đôi Chân Đôi Tay Đôi Mắt Trái Tim) 78,968 50
2019/10/12 VÉ ĐI Thiên Đường (Một Chiều) 77,867 54
2019/10/12 MẾU MÁO (T.T) 73,393 52
2019/10/12 MÀU (Đen Trắng) 71,831 53
2022/12/09 Đêm Hôm Qua 63,598 174
2022/12/09 Gieo 61,567 181
2019/10/12 Chuông BÁO THỨC (Sáng Rồi) 57,677 59
2019/10/12 (Sau Đây Là) DỰ BÁO THỜI TIẾT (Cho Các Vùng Vào Ngày Mai) 55,649 60
2019/10/12 (Tôi) ĐI TRÚ ĐÔNG 52,244 72
2019/10/12 (Bé) 46,289 83
2019/10/12 RU MÌNH 38,316 102
2018/10/11 Cho 36,428 154
2020/08/06 Tìm Người Nhà 24,300 152
2022/12/09 Chào Buổi Sáng 20,587 120
2019/12/04 * Một Thời Để Nhớ 4,903 160