Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2023/12/01 * TOKYO Cypher 715,187 53
2020/10/27 * Người Ấy Là Ai 628,238 27
2023/09/24 M. 538,379 61
2022/08/22 Million Dollar Boy 296,229 80
2022/08/08 * Luật rừng 261,428 88
2021/04/09 Walk On Da Street 222,221 122
2023/09/24 CÁM ƠN 180,297 118
2021/02/19 * Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu 154,380 115
2021/07/13 Người Chơi Hệ Đẹp - Cukak Remix 141,612 157
2023/09/24 MỘT NGÀY KHÁC 72,471 136
2023/09/24 THỨC GIẤC 71,704 145
2020/10/26 * Gặp Nhau Làm Skrrtt 32,417 169
2021/06/22 * Người Chơi Hệ Đẹp 16,493 160
2020/10/28 Don't Waste My Time 3,491 181