Home
SPOTIFY

peak date title streams vn
2020/07/16 * Cứ Chill Thôi 19,584,358 5
2023/11/05 có hẹn với thanh xuân 9,330,518 27
2023/04/25 Cảm Nắng 4,593,943 77
2023/10/15 Em Đã Biết 2,350,654 100
2023/06/15 Ngỏ Lời 1,174,242 62
2022/07/29 vào hạ 907,851 51
2023/07/11 Sự Mập Mờ 867,864 38
2022/08/02 * khi cô đơn em nhớ đến ai 685,724 95
2022/08/04 dằm trong tim 535,072 43
2022/06/24 * Nắng Thủy Tinh 217,176 80
2023/07/23 Từ Khung Cửa Sổ Này 99,001 158
2022/08/02 * 'yêu yêu yêu' mashup 85,516 185
2023/05/08 Không Sao Mà, Em Đây Rồi 23,598 193
2020/06/07 * Ăn Sáng Nha - Original Version 19,784 168
2022/08/04 'Tâm tình' medley 6,088 193